Zarządzenie nr 1011/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości