Zarządzenie nr 1069/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie powierzenia w administrowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin