Zarządzenie nr 1126/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Lubin