Zarządzenie nr 1010/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości