Zarząd NZOZ Ośrodka Medycyny Pracy Sp. z .o. w Lubinie informuje, że pod nieobecność lekarza Doroty Matławskiej w jednostce zamiejscowej w Raszówce w terminie od 2 do 13 sierpnia 2021 r. świadczenia lekarza POZ pełnił będzie dyrektor ds. medycznych Roman Koronowski wg poniższego grafiku

  • 08.2021 r. od godz. 08:00 –11:00
  • 08.2021 r. od godz. 08.00 – 11.00

W innych dniach przychodnia zapewnia całościową opiekę lekarską  w przychodni w Lubinie przy ul. Słonecznej 1.