Zawiadomienie o wyborze oferty zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlce dz. nr 205/19.”