Lubin, dnia 28.09.2022 r.

Gminna Spółka Wodna

w Lubinie 

 

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 12 października 2022 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w świetlicy w Gorzycy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 20 maja 2022 r.
 4. Podsumowanie funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie i działań Zarządu w latach 2017- 2022.
 5. Omówienie wyników z kontroli gospodarki finansowej oraz z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie za okres 18.05.2022 r.- 11.10.2022 r., przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 6. Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 4/06/2021 Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie z dnia 30.06.2021 r. w sprawie ustalenia planu robót i wysokości budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie na 2022 rok.
 7. Uchwała w sprawie powołania Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie w związku
  z upływem 5- letniej kadencji.
 8. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie
  w związku z upływem 5- letniej kadencji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Ewa Madej Marek Haznar
Z-ca Przewodniczącego

Zarządu

Członek

Zarządu