Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin znak KM.6220.1.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów na oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych gmina Lubin”.