Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 5 lipca 2022 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora”.