Zbiórka odpadówSzanowni Mieszkańcy! Informujemy, że w dniach od 20 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. zostanie zorganizowany bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości zamieszkałych, których właściciele złożyli deklaracje na odbiór odpadów komunalnych.

Odpady, które mogą zostać oddane w ramach prowadzonej zbiórki:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny posiadający wszystkie elementy
 • techniczne, pochodzące z gospodarstw domowych,
 • stoły, krzesła, sofy, szafy/szafki (bez szyb i luster),
 • dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
 • armatura sanitarna z włókien sztucznych.

Odpady, których nie można oddać w ramach prowadzonej zbiórki:

 • odpady remontowo-budowlane w tym stare okna, ceramiczna armatura sanitarna,
 • opony, części samochodowe,
 • odpady zielone, np. gałęzie, trawa w workach,
 • odpady zmieszane oraz odpady odbierane z posesji w systemie workowym (papier, szkło, plastik, odpady biodegradowalne),
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej.

Ważne informacje

Odbiór odpadów sprzed posesji nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości do tutejszego urzędu.
Zgłoszenia należy dokonać na 7 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów w poniższy sposób:

 • telefonicznie po numerem 76 84 03 126 lub
 • pisemnie na adres – Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub
 • mailowo – odpady@ug.lubin.pl lub
 • u sołtysa miejscowości.

Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu odbioru odpadów do godziny 6.00 rano.

Do pobrania