Zbiórka odpadówNa terenie gminy Lubin, w dniach od 14 marca do 25 marca 2022 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

Informujemy, że odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu odbioru odpadów do godziny 6.00 rano.

Odbiór odpadów sprzed posesji nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości do tutejszego urzędu. Zgłoszenia należy dokonać do 7 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów.

Zgłoszenie należy dokonać telefonicznie (76 84 03 126) lub pisemnie (Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin) lub u sołtysa miejscowości.

Zbiórka odpadów w gminie Lubin – terminarz PDF (24 KB)