Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany .