zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli
Gmina Lubin po raz drugi w tym roku pozyskała środki unijne na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Dzięki temu do szkół trafi około 40 laptopów.  

Gmina otrzymała grant w wysokości  54 995 zł na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji nauki zdalnej. Wsparciem w ramach projektu zostaną  objęci nauczyciele  i uczniowie, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+) z  pięciu   szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin, niemający warunków technicznych do uczestniczenia w kształceniu zdalnym.  Planuje się, że ta kwota dofinansowania powinna wystarczyć na zakup od 17 do 20  laptopów.
Z dofinansowania otrzymanego w poprzedniej edycji programu Zdalna szkoła, który rozpoczął  się 1 kwietnia  gmina zakupiła 22 laptopy za łączną kwotę  69 950,10 zł. Laptopy zostały przekazane do pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin.

W drugiej edycji projektu Zdalna szkoła Gmina Lubin została wybrana do dofinansowania  w  Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  I.  Powszechny dostęp do szybkiego Internetu  Działanie  1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekt grantowy pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.