Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy przebiegło bardzo sprawnie. Zarząd jednostki jednogłośnie otrzymał absolutorium. Nie zmienił się również jego skład na kolejną kadencję.

Prezesem został ponownie Mirosław Witkowski, naczelnikiem  Bartłomiej Pakuła, zastępcą naczelnika Robert Klimkowski, sekretarzem Jacek Rębisz, a skarbnikiem Andrzej Jaszczyszyn.

W skład komisji rewizyjnej weszli: Łukasz Gajdosz, Grzegorz Gorczakowski i  Marcin Olejnik.

W spotkaniu uczestniczył m.in. wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan, Bogdan Ćwikliński dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP Lubin, Marek Maślej- Komendant Gminny OSP,prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Grzegorz Obara oraz Jan Olejnik radny i sołtys Gorzycy.

Jednostka z Gorzycy liczy sobie 26 członków w tym 4 nowych, którzy przystąpili do służby w 2020 roku. Druhowie w ubiegłym roku uczestniczyli w sześciu wyjazdach, w tym pięć razy do gaszenia pożaru i jeden raz w akcji likwidacji miejscowych zagrożeń.