Głosowanie. Po covidowej przerwie wznowione zostały zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Lubin. W tym roku, oprócz podsumowania minionych dwunastu miesięcy, to także czas wyboru władz jednostek na kolejną pięcioletnią kadencję.  

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach personalnych rewolucji nie było. Prezesem jednostki ponownie został druh Łukasz Kurek, naczelnikiem Marcin Mamona, zastępcą naczelnika Stanisław Poczynek, a skarbnikiem Irena Dworak. Nową osobą w zarządzie jest druhna Ewelina Poczynek, która zastąpiła Pawła Cisaka.

W skład komisji rewizyjnej weszli Henryk Nogaj (przewodniczący), Maciej Szpularz (sekretarz) i Marcin Poczynek (członek).

Jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za ubiegły rok, czego gratulowali Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin, st. bryg. Cezary Olbryś, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie, dh Grzegorz Obara, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lubinie oraz wiceprezes zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Stanisław Baraniak.

W 2020 roku OSP Księginice, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniczego uczestniczyła w 14 akcjach ratowniczych w tym w gaszeniu pożarów –7  razy i w likwidacji miejscowych zagrożeń – 7 razy.

***

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ma już za sobą także OSP Szklary Górne.

Prezesem jednostki ponownie został Jan Zelek, wiceprezesem i naczelnikiem Roman Kosacz, wiceprezesem Jan Oborski, sekretarzem Piotr Charchal, a skarbnikiem Patryk Saja.

W skład komisji rewizyjnej weszli Filip Śmieiński (przewodniczący), Mariusz Charymski (sekretarz) i Dariusz Błauciak (członek).

 

OSP Księginice