2 września 2020 w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych zwołane zostało zebranie sołeckie w sprawie wyboru nowego sołtysa.

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim (PDF 37 KB)