Zestawy instalacji dozowania substancji antyodorowychPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. sukcesywnie prowadzi modernizację przepompowni ścieków, na które w ciągu ostatnich pięciu lat przeznaczono blisko 2 miliony złotych. Jednocześnie zdecydowano się na wyposażenie trzech obiektów w zestawy instalacji dozowania substancji antyodorowych. Mają one na celu ograniczenie powstawania fetoru wydobywającego się z sieci kanalizacyjnej.

Z takimi problemami zgłaszali się do PGKGL między innymi mieszkańcy Niemstowa.

– Fetor rzeczywiście był duży, dlatego podejmowaliśmy liczne próby wdrożenia systemu, który by te uciążliwości ograniczył. Wymagało to wielu prób związanych z doborem środków chemicznych dostosowanych do ilości ścieków, odległości od domów mieszkalnych, czy też czasu ich oddziaływania. Te próby zakończyły się sukcesem i problem udało nam się rozwiązać. Nie jest to tanie rozwiązanie, bowiem roczny koszt dostawy wymaganych preparatów wynosi ponad 10o tysięcy złotych– mówi Wojciech Dziwiński, prezes PGKGL

Zestawy instalacji dozowania substancji antyodorowychW latach 2023-2024 zamontowano trzy zestawy dozowania substancji antyodorowych mających na celu ograniczenie powstawania odorów powstających z sieci kanalizacyjnych. Kilka tygodni temu wraz z prezesem gminnej spółki, z roboczą wizytą był w tych miejscach wójt Tadeusz Kielan.

– To ten rodzaj przedsięwzięcia,  który jest mało widoczny tzw. gołym okiem, ale bardzo ważny dla jakości życia mieszkańców. Cieszę się, że udało się w znacznym stopniu te uciążliwości zapachowe ograniczyć – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Zestaw zamontowany na przepompowni w Pieszkowie ogranicza fetor w miejscowości Niemstów. Drugi zestaw jest na przepompowni w Gogołowicach  i niweluje nieprzyjemne zapachy, które docierały do Miłosnej, Miłoradzic i Raszowej. Trzeci zestaw zamontowany na przepompowni w Szklarach Górnych ogranicza fetor powstający w rejonie oczyszczalni ścieków. Łączny koszt ich instalacji  wyniósł prawie 100 tysięcy złotych netto. Szacowany roczny koszt dostawy wymaganych preparatów wynosi ponad 102 600 zł.