Odnawialne Źródła Energii – choć coraz powszechniejsze i niepodważalnie potrzebne wciąż rodzą wiele pytań, nierzadko także wątpliwości. Prawnym, organizacyjnym i finansowym aspektom OZE poświęcona była konferencja „Zielone Zagłębie Miedziowe”, która zaowocowała podpisaniem przez KGHM i 15 samorządów listu intencyjnego w sprawie współpracy w tym zakresie.

– KGHM bada zdolność firmy do produkcji w oparciu o zieloną energię i aktualnie opiera się głównie na fotowoltaice i źródłach wiatrowych. Co więcej, z powodzeniem realizujemy już takie projekty, które sprawią, że będziemy jeszcze bardziej efektywni energetycznie. Wszystko w oparciu o dobrą współpracę z samorządem województwa i gminami Zagłębia Miedziowego – mówił podczas konferencji Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.

List intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Zagłębia Miedziowego podpisany został przez KGHM i piętnaście samorządów: Prochowice, gminę Głogów, Żukowice, Jerzmanową, Kotlę, Radwanice, Gaworzyce, Przemków, gminę Lubin, Rudną, Polkowice, Legnicę, miasto Głogów oraz powiaty: legnicki i polkowicki

– Podpisany list intencyjny  to pierwszy duży krok do tego, byśmy jako region stali się liderem OZE w skali kraju. Ekologiczna świadomość samorządów Zagłębia Miedziowego jest bardzo ważna, znajdujemy się w doskonałym momencie, by ją wykorzystać, tym bardziej gdy możemy liczyć na wsparcie i współpracę takiego partnera jak KGHM. To ten moment i ten czas. Albo zajmiemy miejsce w czołówce, albo nigdy jej nie dogonimy – mówi Michał Kielan, wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Konferencja odbyła się w trybie on-line, zorganizowana została przez Związek Pracodawców Polska Miedź we współpracy z KGHM. Objęta została patronatem honorowym wiceministra klimatu Ireneusza Zyska.