Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej PolskiejSprawozdanie z 5–letniej działalności, wybór nowych władz, wyróżnienia oraz wiele słów gratulacji – na Zjeździe Oddziału Gminnego spotkali się delegaci z wszystkich, dziewięciu jednostek OSP gminy Lubin. Wybrano także delegatów, którzy będą reprezentować gminę na zjeździe powiatowym, który zaplanowano na połowę grudnia.  

Na terenie gminy Lubin funkcjonuje prężnie 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, trzy spośród nich włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to jednostki z Niemstowa, Księginic oraz Zimnej Wody. Sześć jednostek OSP to typ S1, co oznacza, że posiadają na swoim wyposażeniu lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze i są one w miejscowościach: Raszówka, Szklary Górne, Krzeczyn Wielki, Raszowa, Czerniec i Gorzyca.

W okresie od 2016 do 2021 roku na naszym  terenie odnotowano prawie 1300 zdarzeń, w których brali udział strażacy ochotnicy. W efekcie tych zdarzeń odnotowano starty wycenione na 11 milionów, ale jednocześnie uratowano mienie o szacunkowej wartości aż 23,5 miliona złotych.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej PolskiejOrganizowane raz na pięć lat zebranie sprawozdawczo-wyborcze, było doskonałą okazją do podsumowań, podziękowań i wyróżnień. Dokonano także oficjalnych wyborów, przyjęto sprawozdania, udzielono absolutorium i podjęto kilka uchwał. Do udziału w zjeździe uprawnionych było 27 delegatów, wzięli w nim udział także goście z wójtem i komendantem PSP na czele.

– Dziękuję i gratuluję członkom zarządu oddziału gminnego za wytrwałość, współpracę, za udział w tak wielu akcjach, ale także za wsparcie prewencyjne – mówił wójt Tadeusz Kielan. – Nasze jednostki są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie sugestie i prośby o dofinansowanie. W czasie pandemii spotkaliśmy się z równie otwartą i pomocną reakcją ze stron wszystkich jednostek OSP i zawsze mogliśmy liczyć na wasza pomoc, za co jesteśmy wdzięczni.

– Każdy akcja jest związana z zagrożeniem, które teraz koronawirus dodatkowo wzmaga. Wspieracie nas na co dzień w działaniach a my dokładamy wszelkich starań, żeby każdy ratownik był bezpieczny i mógł nieść skuteczną pomoc – mówił Eryk Górski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

Podsumowanie pięciu lat działalności to także trochę statystyki. Do wszystkich gminnych jednostek OSP należy 272 druhów, w tym 29 kobiet, 4 członków wspierających oraz 16 członków honorowych. 129 członków, w tym 6 kobiet może brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W OSP Zimna Woda oraz OSP Raszówka działa Kobieca Drużyna Pożarnicza. W OSP Niemstów oraz OSP Raszówka działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicza, liczące razem 21 członków.

Nasze jednostki OSP oraz Zarząd Oddziału Gminnego współpracują z gminą i starostwem powiatowym w organizacji  wielu uroczystości patriotycznych i państwowych. Strażacy są także obecni w trakcie organizacji i zabezpieczenia licznych imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin, szkoły,  rady sołeckie i parafie.

W czasie kadencji, którą podsumowywano odbyły się trzy ważne dla naszych jednostek  uroczystości. W 2017 r. przekazano lekki samochód ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gorzycy,  w tym samym roku świętowano jubileusz 70 – lecia założenia jednostki OSP w Księginicach, w 2018 r. doszło do przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czerńcu.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Trafidło otrzymał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza został nagrodzony druh Jan Pietruszka.

Każda jednostka OSP ma swoją remizę. W trwającej kadencji rozbudowano remizę w Zimnej Wodzie o część administracyjno-socjalną. Wyremontowano w całości budynek strażnicy oraz postawiono kontener na sprzęt w Czerńcu, postawiono budynek garażowo-magazynowy w Niemstowie, zamontowano wyciąg spalin w Księginicach, wymieniono bramę garażową w Raszówce. Rozpoczęto także budowę nowej strażnicy wraz ze świetlicą w Krzeczynie Wielkim oraz  strażnicy w Szklarach Górnych.

Gminny zjazd był także doskonałą okazją do wręczenia specjalnych wyróżnień. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP medalem honorowym im. Bolesława Chomicza został nagrodzony druh Jan Pietruszka.  Natomiast Marcin Trafidło otrzymał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

Warto przypomnieć, że z inicjatywy wójta Tadeusza Kielana, rokrocznie wybierani są laureaci konkursu Strażak Roku. W 2017 ten tytuł otrzymała Irena Dworak z OSP Ksieginice oraz Krzysztof Pokój z OSP Zimna Woda. Rok później tytuł wywalczyli: Natalia Cyrkot z Zimnej Wody oraz Roman Kosacz ze Szklar Górnych. Strażakami roku 2019 zostali: Monika Siwak z OSP Raszówka i Łukasz Kurek z OSP Księginice. Laureatów tytułu za rok 2020 poznamy już niedługo, do 30 listopada poszczególne jednostki będą zgłaszały kandydatury.

Podczas zjazdu wybrano także władze na kolejną 5-letnią kadencję. W skład zarządu weszli: prezes dh Grzegorz Obara, wiceprezes dh Tomasz Noga, wiceprezes dh Stanisław Baraniak, komendant gminny związku OSP dh Marek Maślej, sekretarz dh Jan Zelek, skarbnik dh Łukasz Kurek. W skład zarządu weszli także: dhDamian Dobrowolski, dh Marcin Trafidło, dh Krzysztof Więcław, dh Józef Kuchciak, dh Paweł Doniec oraz dh Bartłomiej Pakuła.