Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP Przedstawiciele gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z całego Powiatu Lubińskiego podsumowali pięcioletnią działalność i wybrali nowe władze. Po raz trzeci na czele powiatowych struktur OSP stanął Grzegorz Obara z Zimnej Wody.

Dobiegła końca kadencja zarządu, który zawiadywał Oddziałem Powiatowym Związku OSP w Lubinie w latach  2016-2021. Delegaci zjazdu jednogłośnie udzielili mu absolutorium i równie jednogłośnie powołali zarząd na kolejną pięcioletnią kadencję. W jego skład weszli:

 • Prezes Grzegorz Obara
 • Wiceprezes Stanisław Świerżewski
 • Wiceprezes Sławomir Lechman
 • Sekretarz Marek Maślej
 • Skarbnik Jan Zelek
 • Członek Prezydium Piotr Łukasiewicz
 • Członek Prezydium Hubert Siwak
 • Członek Krzysztof Więcław
 • Członek Łukasz Kurek
 • Członek Tomasz Noga
 • Członek Andrzej Nowak
 • Członek Mariusz Zieliński

Powołano także nowy skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący Stanisław Baraniak
 • Wiceprzewodniczący Damian Dobrowolski
 • Sekretarz Dorota Błaszczyk

Na terenie Powiatu Lubińskiego są dwa Oddziały Gminne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – w gminach Lubin i  Rudna oraz jeden oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP  w Ścinawie. W sumie w powiecie jest 18  jednostek OSP i wszystkie to typ „S” co oznacza, że dysponują samochodami. W skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wchodzi osiem jednostek: Księginice, Niemstów, Zimna Woda, Ścinawa, Tymowa, Rudna, Gwizdanów oraz Chobienia.

Do OSP należy 534 druhów (493 mężczyzn, 41 kobiet), w tym 8 członków wspierających i 22 członków honorowych. W powiecie działają dwie Kobiece Drużyny Pożarnicze – obie są z gminy Lubin i każda z nich liczy po 11 pań, to  OSP w Zimnej Wodzie i OSP Raszówka. Jest także pięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: Tymowa, Rudna, Gwizdanów, Niemstów i Raszówka.

Rokrocznie w naszym powiecie odnotowywanych jest od 850 do 980 zdarzeń, w których biorą udział strażacy ochotnicy.  Z roku na rok podnoszą kwalifikacje i poprawia się ich baza samochodowo-sprzętowa.

– Z dumą mogę podkreślić, że w tym okresie gmina Lubin wyróżniła się na tle powiatu zarówno pod względem inwestycji jak i docenienia indywidualnych osiągnięć strażaków, bowiem jako jedyny samorząd w powiecie przyznajemy tytuły Strażak Roku – mówił obecny na posiedzeniu Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – Na czele Oddziału Powiatowego OSP stanął ponownie druh Grzegorz Obara z gminy Lubin, gratuluję !

Pieniądze przekazywane przez gminy na rzecz OSP stanowią podstawowe źródło ich finansowania. Dodatkowe wsparcie dla ochotników, przekazują także: Starostwo Powiatowe,  budżet państwa, MSWiA, Fundacja Polska Miedź, WFOŚiGW,  Ministerstwo Sprawiedliwości, oraz Komenda Główna PSP. Strażacy rokrocznie opłacają również składki członkowskie.

W zjeździe powiatowym uczestniczył Marek Kamiński, komendant wojewódzki PSP we Wrocławiu, który dziękował samorządowcom za zrozumienie potrzeb i  wsparcie finansowe strażaków:

– Systematycznie poprawia się stan wyposażenia jednostek OSP, ze swojej strony także staram się reagować na rosnące potrzeby sprzętowe. W czasie pandemii doszły nam nowe zagrożenia i obowiązki związane z profilaktyką koronawirusową, czas pokazuje jednak, że strażacy dobrze sobie z nimi radzą.

Oprócz absolutorium i wyboru nowych władz, na powiatowym zjeździe przyjęto także Uchwałę Programową, która określa sposoby realizacji celów statutowych Związku OSP RP. To w szczególności m.in.:

 • pozyskiwanie nowych członków,
 • organizowanie szkoleń funkcyjnych OSP i działaczy Związku,
 • wspieranie najsłabszych organizacyjnie oddziałów Związku i OSP,
 • kontynuowanie współpracy z samorządami terytorialnymi i komendami Państwowej Straży Pożarnej,
 • pozyskiwanie środków finansowych,
 • popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży,