Program "Ciepłe Mieszkanie"Rusza druga edycja programu „Ciepłe mieszkanie”. Po raz kolejny właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, komunalnych i wspólnoty mogą liczyć na rządowe dofinansowanie. Zasady są korzystniejsze niż pierwszym naborze. Do 29 grudnia należy złożyć deklarację w tej sprawie!

Nowa edycja programu „Cieple mieszkanie” jest korzystniejsza dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych. Ustalono bowiem nowe grupy osób, które mogą skorzystać z rządowych dopłat. Jednocześnie podwyższono tzw. progi uprawniające do dofinansowania i wyższa może być także kwota dotacji.

– W pierwszej edycji tego programu to nasz samorząd pozyskał 6 milionów 275 tysięcy złotych a określone w nim cele i jest pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Nowa odsłona programu jest dużo korzystniejsza dla mieszkańców i nadal gmina jako pośrednik będzie pomagać w pozyskaniu i rozliczeniu funduszy. Jednak by mieszkańcy mogli je otrzymać musimy dysponować konkretnymi deklaracjami złożonymi przez mieszkańców, dlatego apeluje by osoby zainteresowane niezwłocznie je wypełniły i dostarczyły do urzędu – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Tak samo jak w przypadku funkcjonującego nadal programu „Czyste Powietrze”, z którego mogą skorzystać właściciele nieruchomości jednorodzinnych, tak i w przypadku „Ciepłego mieszkania” urzędnicy gwarantują pomoc wszystkim zainteresowanym.

W związku z tym prosimy o wypełnienie dostępnej w załączniku deklaracji i dostarczenie jej do 29 grudnia 2023 roku do kancelarii lub pokoju nr 7 (parter) Urzędu Gminy w Lubinie, wysłanie tradycyjnie pocztą na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3 59-300 Lubin, za pomocą środków elektronicznych na skrzynkę epuap (/ug-lubin/skrytka) bądź mailem na adres: powietrze@ug.lubin.pl.

W razie pytań można umówić się na spotkanie korzystając z telefonu 76 840 31 32 lub adresu poczty elektronicznej: powietrze@ug.lubin.pl.

W ramach kolejnego programu dotacyjnego pn. „Ciepłe Mieszkanie” także właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych będą mieli szansę na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej swoich nieruchomości.

W nowej odsłonie tego programu wsparcie może wynieść nawet do 41 tys. zł dla osób fizycznych i do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Program "Ciepłe Mieszkanie"

O środki na realizację tego programu gmina Lubin ubiegać się będzie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Aby móc złożyć prawidłowy wniosek o dofinansowanie gmina musi zidentyfikować realne potrzeby w tym zakresie i potwierdzić „Zasadności realizacji przedsięwzięcia” na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji potwierdzających chęć przystąpienia do Programu.

A oto podstawowe informacje o programie „Ciepłe Mieszkanie”:

  • Dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
  • W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).
  • Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z trzech progów dofinansowania:
    • podstawowego do 30% kosztów – jeśli dochód nie przekracza 135 000,00 zł (na podstawie PIT),
    • podwyższonego do 60% kosztów – jeśli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 1.894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2.651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
    • najwyższego do 90% kosztów – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 1.090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Pliki do pobrania