Obwieszczenie Ministerstwa Klimatu I Środowiska z dnia 7 czerwca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. o zmianę koncesji nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarze „Retków-Ścinawa” położonym na terenie miasta Głogów oraz gmin: Głogów, Jerzmanowa i Pęcław, pow. głogowski , gmin: Wołów i Wińsko, pow. wołowski, gmin: Grębocice i Polkowice, pow. polkowicki, gmin : Lubin, Rudna i Ścinawa, pow. lubiński i gminy Jemielno, pow. górowski, woj. dolnośląskie.