Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębów: Obora, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, Zimna Woda, Wiercień, Ustronie, Składowice, Siedlce, Pieszków, Osiek, Niemstów, Miłoradzice, Księginice, Gorzyca, Czerniec, Chróstnik w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.