Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położonych w obrębach: Buczynka, Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Gola, Gorzelin, Gorzyca, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, Miłosna, Niemstów, Obora, Osiek, Pieszków, Raszowa, Raszowa Mała, Raszówka, Składowice, Szklary Górne, Ustronie i Wiercień.