Sesja Rady Gminy Lubin. Na wniosek Wójta Gminy Lubin radni wprowadzili zmiany do budżetu gminy na rok 2021. Pozwolą one zrealizować  m.in. budowę drogi w Krzeczynie Wielkim oraz przebudowę ul. Brzoskwiniowej w Osieku.

Plan dochodów zwiększony został m.in. o dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki” (kwota 1.789.326,08 zł), dotację z WFOŚiGW przyznaną na usuwanie azbestu (kwota 34.745,00 zł) oraz o kwotę zwiększonej dotacji, otrzymanej ze środków europejskich na realizację zadania „Rozwój e -administracji w gminie Lubin”.

W budżecie zarezerwowane zostały środki m.in. na przebudowę drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek (ul. Brzoskwiniowa), termomodernizację  budynku gminnego w Zimnej Wodzie (15 tys. 800 zł), doposażenie cmentarza komunalnego w Siedlcach ( 16 tys. zł), budowę świetlicy kontenerowej w Dąbrowie Górnej (200 tys. zł) i budowę remizy OSP w Szklarach Górnych (300 tys. zł).