Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Karczowiska.