W związku z ograniczonym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Lubinie informujemy, że bezpłatna pomoc prawna świadczona jest w Starostwie Powiatowym w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12b w pokoju numer 116. Od dzisiaj także konsultacje w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym odbywają się wyłącznie telefonicznie.  

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubin pełni dyżury w dotychczasowych dniach i godzinach pracy tzn. we wtorki i czwartki w godz. 12.00-18.00, ze względu jednak na zwiększoną ilość zachorowań na terenie Powiatu Lubińskiego – konsultacje – do odwołania-odbywać się będą telefonicznie. Z porady skorzystać można pod dotychczasowym numerem telefonu 76 840 31 71, czeka tam specjalista psychoterapii uzależnień Elżbieta Skrzypczak.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby z terenu naszej gminy, które dotychczas korzystały z pomocy w Punkcie oraz osoby uzależnione chcące poradzić sobie z problemem uzależnienia, członków ich rodzin oraz osoby doświadczające przemocy domowej. W Punkcie uzyskać można wsparcie emocjonalne, informacje jak postępować w sytuacjach przemocy domowej, możliwościach podjęcia terapii przez osoby uzależnione i członków ich rodzin.