Na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin dokonano istotnych zmian w tegorocznym budżecie. O ponad 5 milionów złotych zwiększyły się dochody a zmniejszeniu uległy między innymi wydatki na administrację. W związku z wprowadzonymi zmianami planowany deficyt także uległ zmniejszeniu.

W praktyce oznacza to, że samorząd nie będzie musiał wykorzystywać  planowanego kredytu, więc przychody z kredytu wyzerowano, co oznacza zmniejszenie tej pozycji budżetowej o 5,5 mln złotych.

Po zmianach dochody budżetu na rok 2021 wynoszą 126 747 641,71 wydatki to 142 880 286,61, zmniejszył się więc także deficyt.

– Najistotniejsze zmiany w planach dochodów dotyczą  wprowadzenia do budżetu subwencji z budżetu państwa w łącznej wysokości ponad 3 mln 142 tysięcy złotych. Zmieniła się także prognoza wykonywania dochodów z podatków lokalnych, zwiększyły wpływy z odsetek oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Korzystniejsze są również prognozy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin

W planie wydatków największe zmiany to efekt obniżenia wydatków bieżących, bowiem koszty na administrację spadły w tym roku o ponad 614 tysięcy zł. W ramach zmian budżetowych wprowadzono także na wniosek sołectw korekty w funduszach sołeckich.

Radni zdecydowali też o przekazaniu dodatkowej pomocy rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej w Miłoradzicach.  Gmina jest inwestorem zastępczym tej inwestycji, która była realizowana na podstawie dokumentacji opracowanej przez powiat. W trakcie wytyczenia geodezyjnego  wystąpiły kolizje z istniejącym zagospodarowaniem, dlatego prace wstrzymano i zlecono zamienną dokumentację. W ciągu kilku miesięcy wzrosły koszty m.in.  paliwa i materiałów budowlanych, dlatego w celu kontynuacji prac konieczne było zwiększenie środków na ten cel o ponad 618 tysięcy złotych.