Rada Gminy Lubin dokonała na sesji zmian w tegorocznym budżecie. Na inwestycje przeznaczono dodatkowo ponad 8 milionów złotych. Zdecydowano także o przeznaczeniu pieniędzy na policję i przeciwdziałanie COVID-19.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem  obrady przeprowadzono zdalnie, wykorzystując do tego środki porozumiewania się na odległość.

Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2021 obejmowała zmniejszenie dochodów bieżących, zwiększenie wydatków oraz przychodów z niewykorzystanych i wolnych środków.

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę ponad 195 tys. zł jest związane z mniejszą subwencją oświatową i dotacją  do przedszkoli, której wysokość ustala wojewoda.

Wydatki budżetu zwiększono o ponad 9 mln 531 tysięcy złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty, bo aż 8 milionów przeznaczono na inwestycję. Wśród tych wydatków największą kwotę stanowią te związane z budową dróg, bowiem na ten cel przeznaczono 4 mln 600 tysięcy zł. Kwota ta uwzględnia m.in. przygotowanie dokumentacji remontu drogi z Księginic do Kłopotowa, przebudowy odcinka drogi gminnej  w Krzeczynie Wielkim oraz przebudowę drogi Brzoskwiniowej w Osieku.

Kolejne wydatki inwestycyjne to m.in. budowa nowych odcinków oświetlenia za 315 tysięcy złotych, boiska w Pieszkowie wraz z plenerową siłownią za 600 tysięcy zł, parkingu przy przystanku PKP w Chróstniku za 200 tysięcy, czy też windy w budynku Urzędu Gminy, która znacznie ułatwi zwłaszcza osobom starszym załatwienie urzędowych spraw.

Zdecydowano także o przeznaczeniu 50 tysięcy złotych na policję oraz o zwiększeniu wydatków na przeciwdziałanie COVID – 19. To 36 tysięcy przekazane na prowadzeniem telefonicznego punktu potrzeb transportowych związanych ze szczepieniami i zwrotu kosztów dowozu na te szczepienia osób uprawnionych.