Znalazłeś rzecz - co zrobić? Gdzie i kiedy je oddać?Zgodnie z zapisami ustawy o rzeczach znalezionych do jednostki policji oddajemy jedynie dowód osobisty, paszport oraz rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia jak np. broń czy amunicję. Pozostałe przedmioty, jeżeli nie znamy ich właściciela powinny trafić do starosty, a w przypadku kiedy zostały znalezione w miejscu użyteczności publicznej do właściwego zarządcy.

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych nakłada uprawnienia i obowiązki zarówno na znalazcę, jak i właściwy organ. Zgodnie z przepisami znalazca rzeczy należącej do znanej mu osoby powinien niezwłocznie zawiadomić ją o tym fakcie i wezwać do jej odbioru. W przypadku, gdy nie wiemy, kto jest właścicielem rzeczy albo, jeżeli nie znamy miejsca pobytu tej osoby, należy jak najszybciej zawiadomić starostę.

W przypadku znalezienia rzeczy w miejscu użyteczności publicznej, np. w galerii handlowej, na dworcu, w autobusie czy pociągu, powinniśmy udać się do zarządcy obiektu. On ma obowiązek przechowywać ją trzy dni, a potem przekazać staroście.

To w kompetencji starostwa leży przechowywanie znalezionych przedmiotów oraz poszukiwanie właściciela. Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole. Jeśli rzecz będzie jednak warta mniej niż 100 zł, starosta (biuro rzeczy znalezionych) będzie mógł odmówić jej przyjęcia na przechowanie.

Jeżeli wartość rzeczy przekroczy 100 złotych, a nie będzie możliwości doręczenia wezwania do odbioru osobie uprawnionej lub osoba ta będzie nieznana, starosta wywiesi na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie stosowne wezwanie, a także zamieści ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli szacunkowa wartość rzeczy znalezionej przekroczy natomiast kwotę 5.000 złotych, starosta zamieści również ogłoszenie w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej.

Jedynymi znalezionymi dokumentami, jakie powinniśmy przynieść do najbliższej jednostki policji, zgodnie z obowiązującymi przepisami są: dowód osobisty oraz paszport.

– Ponadto na policję niezwłocznie oddajemy znalezione przedmioty, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności: broń, amunicję czy materiały wybuchowe – wyjaśnia starszy aspirant Krzysztof Pawlik, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. – Pamiętajmy, że w sytuacji kiedy oddanie tych rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem dla naszego życia lub zdrowia wystarczy, że powiadomimy o miejscu, w który te rzeczy się znajdują.

Takie zasady obowiązują również zarządców obiektów, którym takie przedmioty zostały przekazane lub zostali oni poinformowani o miejscu ich znalezienia.