Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że  dobiega końca nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Zajęcia są bezpłatne i rozpoczną się w marcu.

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, ale też może stać się  zawodem. Procedura kwalifikacyjna nie jest niczym skomplikowanym. Wystarczy, że m.in.:

  • dajesz rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ci ograniczona ani zawieszona;
  • twój stan zdrowia pozwala na sprawowanie właściwej opieki nad dzieckiem;
  • odbędziesz szkolenie.

Każdy kto chce dowiedzieć się jak wziąć udział w szkoleniu może przyjść,  napisać  lub zadzwonić do PCPR w Lubinie.  Zajęcia są nieodpłatne, odbywać się będą w weekendy w siedzibie PCPR w Lubinie. Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia to  marzec.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń przysługujących na dzieci umieszczone w pieczy, rozliczenia kosztów utrzymania domu/mieszkania, zatrudnienia osób do pomocy oraz innego rodzaju wsparcia można otrzymać od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

Zapraszamy do kontaktu

  • osobisty w siedzibie PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie,
  • telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr 76 847 96 91
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – pcpr@powiat-lubin.pl