Na wniosek Powiatu Lubińskiego radni Gminy Lubin wyrazili zgodę na zwiększenie do kwoty 3 mln  950 tysięcy złotych tegorocznej dotacji na funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji. Wyższe koszty to przede wszystkim efekt epidemii koronawirusa.  

Prezydium Rady Gminy Lubin.

Prezydium Rady Gminy Lubin.

Warto przypomnieć, że bezpłatna komunikacja w Powiecie Lubińskim jest współfinansowana przez Gminę Lubin od kilku lat i jej koszty rokrocznie rosną. W tym roku Gmina Lubin , zgodnie z ubiegłoroczna uchwałą, miała przeznaczyć na nią 3 mln 700 tysięcy złotych. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie drożej o 250 tysięcy złotych. Wynika to przede wszystkim z tego, że nie kupowano biletów szkolnych w pierwszym okresie pandemii COVID—19 (kwiecień, maj) oraz z konieczności dostosowana świadczenia usług przewozowych do rządowych regulacji obejmujących ograniczenia w liczbie pasażerów korzystających ze środków komunikacji zbiorowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Powiat Lubiński poinformował jednocześnie, że prowadzone są rozmowy z Gminą Chocianów w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania linii autobusowej, która planuje obsługiwać Szklary Górne, z uwagi na utworzenie w miejscowości dwóch przystanków autobusowych.