W najbliższy poniedziałek (24 maja) zbiorą się na obradach radni. Po wielomiesięcznym okresie przeprowadzania tzw. zdalnych sesji za pomocą  środków komunikacji, radni spotkają się osobiście w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Obrady rozpoczną się o godzinie 15.30 i porządek obrad przewiduje osiem punktów. Poniżej publikujemy pełne ogłoszenie o zwołaniu sesji.

 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Lubin uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 24 maja 2021 r., na godz. 15:30 zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej pok. nr 114 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I     nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad: 

Otwarcie

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2021
  3. Uchwała w sprawie      wskazania   wstępnych miejsc   lokalizacji       nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1222D w miejscowości Siedlce /proj. nr 299/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  4. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 300/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  5. Uchwała w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Krzeczynie Wielkim nr 9 /proj. nr 301/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  1. Sprawozdanie z działalności Wójta.
  2. Wolne wnioski
  3. Zamknięcie

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Norbert Grabowski