W najbliższy poniedziałek w Urzędzie Gminy Lubin debatować będą radni. W proponowanym porządku obrad znalazło się dziesięć punktów.  Sesja rozpocznie się o godzinie 15.30 .

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania, przystąpienia do takich planów, zmiany w budżecie i nowe nazwy ulic, to główne punkty obrad. Poniżej publikujemy szczegółowy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 września 2022 r.
 3. Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubin na lata 2022-2026 /proj. nr 445/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszówka /proj. nr 446/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszowa /proj. nr 447/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Cisowa i ul. Jodłowa we wsi Karczowiska /proj. nr 450/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębu Gogołowice /proj. nr 451/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębu Gorzelin /proj. nr 452/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębu Kłopotów /proj. nr 453/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2022 /proj. nr 448/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 449/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Norbert Grabowski