W najbliższy wtorek 26 lipca o godzinie 15.30 rozpocznie się XLIII sesja. Została zwołana w tzw. trybie nadzwyczajnym, ze względu na konieczność deklaracji o wsparciu finansowym remontu trzech odcinków dróg powiatowych. Wartość najkorzystniejszej oferty przetargowej przekracza o 1,5 miliona złotych kwotę, jaką dysponuje powiat na remont tych dróg.

Z prośbą o przekazanie pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka wystąpił do wójta starosta lubiński. Na realizację tego zadania inwestycyjnego Starostwo Lubińskie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.225 tys. zł. Wartość najkorzystniejszych ofert przekracza jednak wartość jaką powiat przeznaczył na realizację tego zadania o około 1, 5 miliona zł.

– Od wielu lat te drogi są w złym stanie technicznym. Wielokrotnie podejmowałem interwencje przesyłając do władz powiatu wnioski o podjęcie pilnych działań związanych z poprawą ich stanu technicznego- mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – Ucieszyło nas, że powiat otrzymał rządową dotację na ten cel, szkoda byłoby teraz ją stracić, dlatego deklarujemy, że wesprzemy te inwestycje wkładem gminnym.

Gmina zamierza udzielić pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu i w roku 2023 przeznaczy na ten cel 1,5 miliona złotych. Szczegółowe warunki udzielenia tej pomocy oraz zasady jej rozliczania określone zostaną w stosownej umowie. Będzie ona przewidywała remonty trzech odcinków dróg powiatowych: ok. 670 metrów w Niemstowie, 250 metrów w Czerńcu i w Raszówce odcinek o długości  1050 metrów wraz z budową ronda.