Obrady Rady Gminy LubinNa 22. już sesji w tej kadencji, spotkają się radni Gminy Lubin. Proponowany porządek obrad przewiduje 21 punktów. Początek obrad zaplanowano na godzinę 15.30. Radni będą głosować m.in. nad nadaniem nowych nazw ulic w pięciu miejscowościach Gminy Lubin. Dokonają także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i tegorocznym budżecie, będą też debatować nad udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu. Ta pomoc to np. dopłacenie do publicznego transportu czy też współfinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19. Poniżej publikujemy ogłoszenie o zwołaniu sesji wraz z całym porządkiem obrad.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 01 października 2020 r. o godz. 15:30 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 sierpnia 2020 r.
 3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Świerkowa we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 210/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Wierzbowa we wsi Szklary Górne /proj. nr 218/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Brylantowa we wsi Obora /proj. nr 219/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy aleja Kasztanowa we wsi Szklary Górne /proj. nr 220/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazw ul. Rumiankowa oraz ul. Słonecznikowa we wsi Krzeczyn Mały /proj. nr 224/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Pogodna we wsi Siedlce /proj. nr 225/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 221/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 222/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 /proj. nr 226/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na dofinansowanie funkcjonowania szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński /proj. nr 227/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/157/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 223/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Uchwała w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice /proj. nr 228/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 15. Uchwała w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec /proj. nr 229/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Lubin prowadzenia zadań dotyczących zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Lubin, w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji drogowych zadań inwestycyjnych /proj. nr 230/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 17. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/173/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, polegających na przebudowie dróg powiatowych na terenie gminy Lubin /proj. nr 231/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 18. Uchwała w sprawie powołania członka Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin /proj. nr 216/ – inicjatywa Radnego Gminy Lubin.
 19. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski