Dzień Pracownika Socjalnego 2022Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Lubin, wójt Tadeusz Kielan złożył na ręce Marioli Jaszczak, dyrektor GOPS symboliczny bukiet kwiatów, będący wyrazem podziękowania i uznania dla tej trudnej, codziennej pracy.

Dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie mijający rok należy do bardzo intensywnych.  Oprócz wypełniania dotychczasowych obowiązków, które wymagają ciągłości realizacji,  od stycznia realizują pomoc w formie dodatku osłonowego, od marca wspierają uchodźców z Ukrainy oraz osoby, które zapewniły im dach nad głową i wyżywienie. Od sierpnia realizują także zadania związane z ustawą o dodatku węglowym, dodatku dla gospodarstw domowych a teraz przygotowują się do realizacji zadań wynikających ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

– Trudno przecenić waszą pracę. Myślę, że nie bez powodu Dzień Pracownika Socjalnego przypada w dniu, kiedy obchodzimy także Światowy Dzień Życzliwości – mówił wójt Tadeusz Kielan. – Bez wyjątkowych podkładów empatii, życzliwości ale także profesjonalizmu i otwartości, trudno byłoby sobie poradzić na co dzień w pracy. Dziękuję wam za wasze zaangażowanie i życzę dużo zdrowia, a w życiu prywatnych spełnienia najskrytszych marzeń.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie pracuje 35 osób. Do tej pory z różnych form socjalnego wsparcia korzystało  około  6%  mieszkańców gminy Lubin. Dodatkowe zadania nałożone na GOPS, związane m.in.  z wypłatą różnych dodatków sprawiają, że kontakt z pracownikami ośrodka  ma coraz większa liczba osób.