W naszej gminie Działacze Kultury to grupa bardzo kreatywnych ludzi! To nie praca, ale potrzeba serca powoduje,
że  działają, tworzą i dzielą się z innymi pozytywną energią. To ludzie, dla których szeroko pojęta kultura
jest źródłem satysfakcji i codzienną siłą napędową. Dziękujemy Wam za to!