Nauczanie zdalne wcale nie musi być nudne! W ramach edukacji plastycznej, technicznej oraz zajęć rozwijających kreatywność i zajęć komputerowych, uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce stworzyli wyjątkowy projekt. „Żywe obrazy” – to wirtualna wystawa zrealizowana pod kierunkiem wychowawczyni Marzeny Barskiej.

Głównym celem, trwającego tydzień projektu, było podniesienie kompetencji kulturalnych dzieci oraz zwiększenie roli kultury w procesie edukacji. Zadanie uczniów polegało na  wyszukaniu obrazów przedstawiających portrety oraz opracowanie informacji na jego temat, a także na temat autora. Następnie należało jak najwierniej odzwierciedlić postać przedstawioną na portrecie. Wymagało to przygotowania rekwizytów i niezbędnych charakteryzacji. Ważnym elementem były pozy, które przybrali bohaterowie portretów.

Efekty niektórych prac przeszły najśmielsze oczekiwania!