Przed każdym nowym rokiem szkolnym w budynkach oświatowych realizowanych jest wiele drobnych inwestycji, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Zazwyczaj szeroko informujemy o wielotysięcznych a nawet milionowych inwestycjach w rozbudowę szkół, warto jednak znać również mniej spektakularne remonty i modernizacje.

Dla przypomnienia, po rozbudowie o nowe segmenty dydaktyczne szkół w Szklarach Górnych i Raszówce, podobna inwestycja na dużą skalę realizowana jest również w Niemstowie, o czym pisaliśmy szerzej jeszcze w lipcu. W galerii prezentujemy nowsze zdjęcia z tej inwestycji. Rozbudowa rozpoczęła się w połowie czerwca. Całkowita wartość inwestycji brutto to 1 183 647,20 zł i jest to zadanie realizowane w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota bezzwrotnej dotacji to 609 942 zł. Planowane zakończenie inwestycji to koniec tego roku kalendarzowego.

Oprócz tej dużej inwestycji, główne prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie dotyczyły modernizacji kuchni i jadalni w związku z realizacją projektu „Posiłek w domu i w szkole”. Wymieniono na nowe płytki w kuchni, zmontowano nowe okno, zmodernizowano instalację wodno – kanalizacyjną oraz odmalowano jadalnię, która ma nowe meble. Pozyskana dotacja na ten cel to kwota 19 748 zł, środki własne 4943,40 zł.
Warto dodać, że przed nowym rokiem szkolnym 2022/2023 pomalowana została również sala przedszkolna w Osieku – to placówka filialna szkoły w Niemstowie.

W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach udało się pomalować trzy pomieszczenia: salę lekcyjną, gabinet pedagoga i archiwum. Wyremontowano również schody wejściowe. Kupiono także szafki, 4 laptopy, drukarkę oraz artykuły biurowe na łączną kwotę 17 303,45 zł.

Potrzeby wynikały głównie z konieczności przygotowania warunków do nauki i opieki dla uczniów z Ukrainy. Laptopy jako doposażenie sali komputerowej w związku ze zwiększoną liczbą uczniów, szafki szkolne do przechowywania rzeczy i odzieży wierzchniej,  drukarka do powielania niezbędnych pomocy związanych z zajęciami oraz artykuły biurowe i piśmiennicze na zajęcia lekcyjne dla dzieci.

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych także wykonano drobne prace remontowe:

 • uzupełnienie brakującej płytki klinkierowej przy wejściach do szkoły,
 • malowanie barierek zabezpieczających przed wejściem do szkoły,
 • uzupełnienie brakujących płytek przy wejściu

Kupiono też cztery zestawy – ławki + krzesełka.

W Krzeczynie Wielkim w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w związku z przygotowaniem do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 zostały poczynione następujące inwestycje/modernizacje:

 • w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: wymiana sprzętu gastronomicznego w kuchni (nowe wyposażenie gastronomiczne), pomalowanie ścian w stołówce. Szkoła pozyskała dotację w wysokości 80 000 zł, a z własnego budżetu na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczyła kwotę 20 000 zł.
 • wymiana podłogi w bibliotece (panele), pomalowanie ścian
 • odświeżenie dwóch sal lekcyjnych (pomalowanie ścian): sala punktu przedszkolnego oraz sala języka polskiego
 • zamontowanie w trzech salach lekcyjnych listew ochronnych na ścianę (tzw. odbojnice ścienne).

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce dokonano:

 • modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej – 15 375 zł;
 • zakupu komputera, drukarki do biblioteki szkolnej oraz farb i artykułów malarskich do odświeżenia pomieszczenia biblioteki 3 742,67 zł;
 • kupiono mebelki, ławki i krzesełka do nowo utworzonego Oddziału Przedszkolnego 11 452,82 zł;
 • obudowano grzejniki za kwotę 3 321,00 zł.