W ramach kampanii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie uruchomiło dla wszystkich mieszkańców Powiatu Lubińskiego „Strefę specjalistycznego poradnictwa – Razem przeciwko przemocy”

Jeżeli doznajesz przemocy, bądź jesteś świadkiem zdarzenia lub podejrzewasz, że ktoś może być bity czy dręczony psychicznie – Zareaguj ! Przyjdź ! Skorzystaj z:

Bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów:

  • psychologa – w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00;
  • prawnika – w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13.30 do 15.30;
  • pracownika socjalnego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • terapeuty – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Poradnictwo i wsparcie udzielane przez specjalistów prowadzone jest w formie kontaktu:

  • osobistego w siedzibie Ośrodka ul. Składowa 3, 59-300 Lubin – po uprzednim umówieniu wizyty
  • telefonicznego pod numerem: 76 847 96 02,
  • drogą elektroniczną: pcpr@powiat-lubin.pl lub on-line: interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl.

Zapewniamy pełną dyskrecję.

Mając na uwadze występujące zagrożenie związane z epidemią koronawirusa Sars-CoV-2 wsparcie i pomoc specjalistów odbywa się zgodnie zasadami dotyczącymi przestrzegania higieny osobistej i bezpieczeństwa rekomendowanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz Państwowy Inspektorat Sanitarny.