Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego znak WR.ZUZ.5.4210.446.2020.JK