W obecności wicekonsul Polski dokonano uroczystego podpisania deklaracji, w której wyrażono wolę podtrzymania i dalszego rozwijania partnerstwa pomiędzy gminą Lubin i Sathonay-Camp. Okazją do tego była obchodzona w tym roku  10 rocznica współpracy obu samorządów.

Przypomnijmy, że minęła ona dokładnie 21 lipca i  tego dnia w siedzibie Urzędu Gminy Lubin dokonano symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Po długim okresie pandemii i z okazji rocznicy, zorganizowano wizytę przedstawicieli gminy Lubin w Sathonay –Camp. Dotychczas w składy delegacji wchodzili m.in. przedstawiciele zespołów muzycznych, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich i lokalni twórcy. Z okazji symbolicznej rocznicy, zdecydowano o odnowieniu aktu partnerstwa i w delegacji wzięli udział przedstawiciele Rady Gminy Lubin oraz dyrektorzy stojący na czele gminnych jednostek.

Była to doskonała okazja to podsumowania 10 lat współpracy i odświeżenia kilku faktów z historii.

Gmina Sathonay – Camp w 2011 roku zdecydowała o  nawiązaniu współpracy z miastem partnerskim. Pierwszy wybór padł na Włochy, ale tylko miasta na południu były zainteresowane taką współpracą, ale odległość – czyli 1850 km wydawała się zbyt duża.

– Trafiłem na stronę unijną, na której znajdowała się lista miast chętnych do nawiązania współpracy. Jedno ogłoszenie przykuło naszą uwagę – gmina Lubin w Polsce, oddalona tylko o 1350 km – wspominał z rozrzewnieniem Raymond Duda, ówczesny przewodniczący do spraw kultury w Radzie Miejskiej Sathonay-Camp, późniejszy założyciel i prezes Stowarzyszenia POLSATH.

Nazwa stowarzyszenia to połączenie pierwszych liter słów Polska i Sathonay. Stowarzysznie obchodzi w tym roku 5 –lecie i jego głównym celem jest rozwój naszego partnerstwa. Zrzesza ono Polaków, osoby mające polskich przodków, ale także Francuzów, którzy zawarli związki małżeńskie z Polakami czy też sympatyzują z naszym krajem.

– W Lyonie i okolicach żyje bardzo liczna społeczność polska i wielu ludzi z polskimi korzeniami, którzy je kultywują. Cieszy nas, że coraz więcej polskich samorządów nawiązuje takie partnerstwa, czemu towarzyszą ciepłe relacje, cenne wymiany i nowe doświadczenia – mówiła Beata Jeśko, wicekonsul w Konsulacie Generalnym w Lyonie.

Minione 10 lat współpracy pomiędzy Sathonay-Camp a gminą Lubin to liczne wydarzenia, o których obszernie pisaliśmy relacjonując : odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Urzędzie Gminy.

– Wielokrotnie doświadczyliśmy słynnej polskiej gościnności i uczestniczyliśmy w wielu folklorystycznych wydarzeniach. I dodam, że trzeba pamiętać o jego pozytywnym znaczeniu. Moim zdaniem folklor to nie pasywne i przestarzałe hodowanie przeszłości. To nasze korzenie, które trzeba pielęgnować aby je lepiej przekazywać. Polskość to powód do dumy, nie należy z niej kpić czy zapominać – mówił Raymond Duda, który również ma polskie korzenie.

– Przez minione 10 lat nauczyliśmy się , że trzeba podkreślać to co nas łączy. A łączą nas wyznawane wartości, czyli „ Wolność, Równość i Braterstwo”. Od 19 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej a my z dumą prezentujemy w niej swoje osiągnięcia. Nasza 10. rocznica współpracy z francuską gminą to przykład jedności i wspólnej europejskiej tożsamości – mówił Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.

Z inicjatywy francuskich partnerów, w uroczysty sposób podpisano- Akt odnowienia partnerstwa między Sathonay-Camp i gminą Lubin.

– Możemy być dumni z faktu, że nasza współpraca przyczyniła się do umocnienia Europy od podstaw, to znaczy od jej obywateli. Oficjalne utrzymywanie współpracy zależy oczywiście od motywacji władz obu gmin, przekonanych o korzyściach płynących z tworzenia klimatu wzajemnego szacunku ponad podziałami, czego tak bardzo nam dziś potrzeba w czasach zamętu, spowodowanego wojną u granic europejskich. Niech nasze więzi przyczyniają się do tworzenia przyszłości w pokoju i wzajemnym zrozumieniu – mówił Damien Monnier, mer Sathonay-Camp.

Oprócz uroczystości podpisania aktu, polska delegacja miała m.in możliwość zwiedzenia gminnej szkoły i przedszkola, rozmów z władzami, radnymi i urzędnikami, w tym z  osobami odpowiedzialnymi za opiekę społeczną. Reprezentanci gminy uczestniczyli także w corocznym forum, na którym prezentowały się  liczne i aktywnie działające lokalne stowarzyszenia.

Z okazji wizyty polskiej delegacji w gminnej bibliotece zorganizowano wystawę powieści polskich i ukraińskich autorów, przetłumaczonych na język francuski. Znaleźli się tam m.in.  polscy nobliści, historia najnowsza i publikacje dotyczące gminy Lubin.

Poniżej publikujemy pełną treść podpisanego aktu.

 

AKT ODNOWIENIA PARTNERSTWA MIĘDZY

Sathonay-Camp i Gminą Lubin

 

W kontekście naznaczonym wieloma niepewnościami, w czasie gdy ludzie kwestionują ideę konstrukcji europejskiej, w której wojna ma miejsce na granicy Europy, pojawia się konieczność wzmocnienia relacji pomiędzy gminami partnerskimi i więzi między naszymi narodami.

Z poziomu lokalnego możemy dbać o więzi między obywatelami Europy. Będąc mieszkańcami Unii Europejskiej możemy rozwijać je bardziej niż kiedykolwiek.

To także na poziomie naszych gmin, możemy przyczyniać się do chęci wzajemnego poznawania, rozumienia partnerów, ich kultury, tradycji, historii szanując oryginalność każdego z nich.

21 lipca 2012 roku, przedstawiciele Gminy Lubin, Wójt Irena Rogowska i Sathonay-Camp, Mer Pierre Abadie podpisali deklarację przyjaźni i współpracy.

Dzisiaj, 10 lat później, po licznych spotkaniach, pragniemy wyrazić wspólną wolę, aby nasze partnerstwo dalej rozwijało się we wzajemnym szacunku, tolerancji i przyjaźni, które łączą naród polski i francuski.

Chcemy w przyszłości w szerszym stopniu rozwijać nasze kontakty poprzez spotkania między młodymi ludźmi, wymianę doświadczeń w zakresie społecznym, sportowym, kulturalnym i ekonomicznym.

To poprzez rozwijanie współpracy, będziemy budować braterskie relacje, do których dążą obywatele Europy.

Niniejszą deklaracją, wyrażamy wolę podtrzymania i dalszego rozwijania partnerstwa między Gminą Lubin i Sathonay-Camp.

Deklaracja zostaje uroczyście podpisana w dwóch egzemplarzach w języku polskim i francuskim 9 września 2022 roku w Sathonay-Camp.