Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie Niemstów.