Wójt Gminy Lubin ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Składowice

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Składowice (PDF 31,2 KB)