z dnia 09.09.2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin w obrębach: Gorzyca, Obora, Wiercień, Raszówka, Siedlce i Bukowna.

Zarządzenie nr 1360.2021 z dn. 2021-09-09